Les alt for bare 10 kr!

Skyer over «Det forjettede land»

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er bekymret for de som vokser opp i det lille trossamfunnet Guds Menighet i Lofoten. Så bekymret at de har varslet fylkesmann og barnevern om forhold de anser som svært alvorlige.

Publisert 05. juli 2019

– De som går ut av menigheten, slik som meg, er verre mennesker enn dem som aldri noensinne har vært med. For jeg har jo visst om sannheten og valgt den bort. Å være kritisk til den sannheten er et tillitsbrudd mot menigheten og imot Guds vilje. Det som gjelder er lydighet og underkastelse, sier Helen Sunde (53).

Da hun var 16 år flyttet hun fra hjembyen Kragerø til den lille bygda Ørsnes i Lofoten, langt ute i det nordnorske havgapet. Foreldrene var medlemmer av trossamfunnet Guds Menighet. Et trossamfunn med omtrent 470 medlemmer.

– Det var en gjengs oppfatning blant foreldre i menigheten at det var bedre å la ungdommen flytte til Ørsnes enn at de ble for påvirket der de bodde og kanskje fant seg kjæreste utenfor menigheten. Det var deres måte å sørge for at jeg ville bli værende i Guds Menighet, forteller Sunde.

Slik ble det ikke. I dag er det over tretti år siden Helen Sunde brøt med trossamfunnet sitt. Hun tror mye har forandret seg siden den gang, men frykter også at mye er akkurat som før.

Negativ sosial kontroll 

5. mars i år sendte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Nordland vedrørende Guds Menighet på Ørsnes og menighetens privatskoler på Ørsnes og Flakstad i Lofoten. Bekymringen stammer fra et arbeid Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll (Kompetanseteamet) har gjort. Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam under Bufdir, som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold.

ANNONSE

Logg inn for å lese videre

eller

Ikke abonnent?

Nå kan du lese Vårt Land digitalt i 10 uker for 10 kr*

10 uker - 10 kr

*Abonnementet er løpende og kan sies opp når som helst. Etter prøveperioden fornyes det automatisk til rabattert pris kr 199 per måned.

Les også