Les alt for bare 10 kr!

Nedslaktinga av dei heilage uskuldige ved Sandy Hook Elementary

26 menneske blei drepne under skulemassakren på Sandy Hook Elementary School i Connecticut, USA, i 2012. Her fortel prest Nadia Bolz-Weber korleis ho og kyrkjelyden hennar endte med å be for drapsmannen.

Publisert 13. juni 2019

Så opna dei skrina sine og bar fram gåver til barnet: gull, røykjelse og myrra. Men Gud varsla dei i ein draum at dei ikkje måtte fara attende til Herodes, og dei tok ein annan veg heim til landet sitt. (...) Då Herodes skjøna at vismennene hadde lurt han, vart han brennande harm. Han sende ut folk og drap alle guteborn i Betlehem og nabolaget som var to år eller yngre; dette svara til den tida han hadde fått vita av vismennene. 

Matteus 2,11–12, 16

Julehelga 2012 prøvde eg å halde meg til planen, som var at vi første søndagen i mellomjula feirar det som blir kalla «Gudsteneste med skriftlesing og julesalmar» (då er det inga preike), altså det eg liker å kalle «prestens mellomjulsfridag». 

Mange av dei faste kyrkjegjengarane er anten utanbys eller dritlei av kyrkja etter alt spetakkelet i adventstida, så på denne første mellomjulssøndagen syng vi julesongar og les i teksten, eg treng ikkje å halde preike, og kyrkjelyden treng ikkje å lytte til meg. 

Det er eit fantastisk opplegg. 

Med mindre ein flokk med ungar blir drepne på barneskulen sin i Newtown, Connecticut, elleve dagar før jul, og ingen veit kva dei skal tru eller gjere eller seie, og dei kjem til kyrkja og håper at dei i det minste hugsar korleis dei skal be. 

I slike stunder må presten preike, trass i at presten treng å ta seg fri.

Då vi møttest til det som kjendest som ei høgtideleg messe i mellomjula, skravla eg i veg og fortalde kyrkjelyden om den levande julekrybba som kyrkjelyden til mannen min Matthew brukte å arrangere éin dag kvar adventstid. 

ANNONSE

Logg inn for å lese videre

eller

Ikke abonnent?

Nå kan du lese Vårt Land digitalt i 10 uker for 10 kr*

10 uker - 10 kr

*Abonnementet er løpende og kan sies opp når som helst. Etter prøveperioden fornyes det automatisk til rabattert pris kr 199 per måned.

Les også