Logg inn

Misjonen ble en politisk pionér

Misjonsbevegelsen gikk i front da de moderne samfunnsstrukturene i Norge ble skapt.

For 175 år siden så Det norske misjonsselskap (NMS) dagens lys. Den stiftet da representanter for 60 lokale foreninger samlet seg rundt felles sak. Og nettopp dette fenomenet, foreninger, var svært omstridt i sin tid.

Årsaken? De bød på en helt ny struktur i det norske samfunnet.

Det forklarer Kristin Norseth, førsteamanuensis i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet, som har forsket på fremveksten av den norske misjonsbevegelsen

– De brøt med de gamle samfunnsstrukturene, og skapte nye sosiale relasjoner på tvers av de gamle husstandene. Foreningene ble til en helt ny sosial gruppering i samfunnet, som både sprengte kirkelandskapet og endret de politiske strukturene i Norge.

Penger og privat
Misjon var ingen ny oppfinnelse på 1800-tallet. Men misjonsarbeid fikk likevel en spesiell karakter på denne tiden. En av de viktigste forskjellene sammenlignet med tidligere, var at misjonærene ikke lenger reiste på vegne av kongen slik de hadde gjort før. Århundret da NMS oppsto, fikk Norge en hel rekke slike landsdekkende misjonsorganisasjoner med utspring i slike lokale foreninger. Det var en privat initiert misjon.
At dette overhodet var mulig, skyldes avskaffelsen av konventikkelplakaten, forordningen som forbød lekfolk å holde gudelige forsamlinger uten prestens godkjennelse. Loven ble opphevet nettopp i 1842, året da NMS ble grunnlagt, og la grunnlaget for forsamlingsfriheten i Norge.
Men også en annen faktor er viktig for å forstå fremveksten av misjonsbevegelsen, ifølge Norseth: Penger.
På midten av 1800-tallet førte den industrielle revolusjonen til at vi gikk fra naturalhusholdning til pengehusholdning i Norge. Vi byttet ikke lenger varer, men kjøpte det vi trengte med penger. Og de samme pengene kunne samles inn ved basarer eller som gaver fra medlemmene i foreningene, og brukes for eksempel på å sende en misjonær til fjerne himmelstrøk.
For NMS del ble Hans Schreuder den første utsendingen: Nærmere bestemt til Zululand som ligger i dagens KwaZulu-Natal-provins i Sør-Afrika

Konflikt om kirkesyn
NMS har siden starten og opp til våre dager forstått seg selv som Den norske kirkes forlengede arm. NMS bidro samtidig til å endre forhold i Den norske kirke. Nettopp erfaringer fra NMS og organisasjonsarbeidet her, bidro til at prester fra 1850-tallet av begynte å lefle med tanken på at Den norske kirke måtte få en form for selvstyre i forholdet til den norske stat.

Jubileum

I 2017 er det 175 år siden den lutherske misjonsorganisasjonen Det norske misjonsselskap (NMS) ble stiftet.

Misjon betyr «utsendelse» eller «oppdrag» og betegner virksomhet som har til formål å utbre en religion.

Den eldste protestantiske misjon var koloni-, konge- eller statsmisjon, blant annet i Nederlandsk Ostindia, Nord-Amerika,  Tranquebar i India..

Gjennombruddet skjedde med William Carey og The Baptist Missionary Society (1792). I de følgende år oppstod en lang rekke selskaper og tiltak av tilsvarende art i så vel Storbritannia som i Nord-Amerika og på det europeiske kontinent, inklusive de nordiske land.

NMS er i dag en frivillig organisasjon, forankret i Den norske kirke, som arbeider internasjonalt med å bekjempe urettferdighet, dele troen på Jesus og utrydde fattigdom.

Organisasjonen er engasjert i 14 land, samt i Midtøsten og hadde i 2016 en omsetning på 235 millioner.

Arbeidet i Norge omfatter ca. 1700 misjonsforeninger og grupper blant barn, unge og voksne og avtale med 580 menigheter.

Kilde: NMS og snl.no

Prøv oss gratis i tre uker

Fyll ut med norsk mobilnummer og en e-postadresse.


Eller se flere abonnementsalternativer

Når du klikker «bestill» må du opprette en bruker som du benytter for å logge inn på ulike enheter. Dersom vi ser at du har en bruker med samme mobilnummer registrert bruker vi denne. Abonnementet stopper automatisk etter tre uker.

Les også