Les alt for bare 10 kr!

Kritikernes favoritter

Vårt Lands litteraturkritikere trekker frem noen av de mest leseverdige bøkene fra 2018.

Publisert 29. november 2018

Kjetil Røed


Sakprosa

Jan Grue

Jeg lever et liv som ligner deres

Gyldendal

Grues selvreflekterende tekst om sitt eget liv er en unik balansegang mellom undersøkelse av sårbarhet og essayistisk refleksjon rundt hva et liv er. Selv om alt er forankret i forfatterens fysiske begrensinger – han sitter i rullestol med en sjelden muskelsykdom – makter han å tenke gjennom sin egen situasjon uten å fremstå som hverken heltemodig eller offer.


Sakprosa

Pankaj Mishra

Raseriets tidsalder: En historie om nåtiden

SolumBokvennen

Oversatt av Agnete Øye

Hvor kommer vår tids høyredreining fra? Hvorfor er det mange som er sinte? Og, ikke minst, hvordan har vi nok en gang kommet et sted hvor fascistisk tankegods og nasjonalistiske trender entrer mainstreamen? Disse spørsmålene er blant de mest avgjørende i vår tid: Vi trenger, kort sagt, gode svar på dem for å vite hvor veien går videre. Mishra foretar en grundig, idéhistorisk dybdeanalyse av denne utviklingens røtter. Dette er en bok vi trenger for å forstå oss selv og vår tid fremover.

ANNONSE

Sakprosa

Jan-Werner Müller

Kampen om demokratiet

Informations Forlag (dansk)

Müller, som også har skrevet en eminent bok om populisme, har i denne boka gått i dybden av hva demokrati er – og kan bli – i vår høyrevridde tid. Han reflekterer innenfor rammene som defineres av etterkrigstidens Europa og går inn i både teoretiske og historiske detaljer på forbilledlig vis. I likhet med Mishras bok er dette en bok som er viktig for å forstå vår samtid og hvilken verden vi er på vei inn i.

ANNONSE

Live Lundh

Essay

Marilynne Robinson

What Are We Doing Here?

Little, Brown Book Group

Robinsons sjette sakprosautgivelse er like grundig og original som de forutgående. Med et overblikk over samtiden bare solid historiekunnskap kan gi, setter hun fingeren på mistilliten som ikke bare preger Trumps USA, men sprer seg til alle verdenshjørner. Når det virker mest nærliggende å gå i panikk, inviterer Robinson til fatning, is i magen, og håp.

Dikt

Casper André Lugg

Tilgi det virkeliges blomstring

Tiden

Med sin siste utgivelse, har Lugg toppet forfatterskapet sitt så langt, og gitt oss et eksempel på noe av det største poesien har i seg å gjøre: Fornye, utdype og åpne språket. Her får det store, lille ordet «tilgivelse» virke og bevege seg. Tilgivelsen strømmer gjennom diktene, ikke som et mellom-menneskelig forsøk, men en holdning, en hendelse, eller kanskje til og med en person.

ANNONSE

Levnetsbeskrivelse

Jan Grue

Jeg lever et liv som ligner deres

Gyldendal

Som rullestolbruker har Grue vært tvunget til nybrottsarbeid; denne historien har ikke vært skrevet før. Innblikkene den gir er tankevekkende i seg selv, både fordi hans liv ligner mitt og fordi det ikke gjør det. Rent litterært står boka som et vitnesbyrd om gevinstene ved å kjempe med språket, gjøre det møysommelige arbeidet for å kalle ting ved sitt rette navn, og slik endelig bli dem vi alltid har vært.


Knut Ødegård

Prosadikt

Terje Dragseth

Drømmeboka

Cappelen Damm

Dragseth går stadig nye vegar i si dikting. Drømmeboka er ei «loggbok» over eit års draumar: Resultatet er eit frigjerande diktverk som tydeleg demonstrerer kor nære kvarandre dei er i medvitet, poesien og draumen.

Roman

Per Petterson

Menn i min situasjon

Oktober

Få, om nokon, skriv så bevegande prosa i dagens norske litteratur som Petterson. Det nye møtet med Arvid Jansen gjev eit samstundes ømt og utleverande mannsportrett - i eit glitrande presist språk.

Roman

Brit Bildøen

Tre vegar til havet

Samlaget

Dei tre historiene dannar til saman ein roman om avmakt i møte med byråkratiet: Her er sorg, raseri og smerte og ei bevegande historie om å ha stått i adopsjonskø og så få brev i posten der byråkratiet fortel at ein er for gamal.


Ulla Svalheim

Noveller

Clarice Lispector

Familiebånd

Solum Bokvennen

Oversatt av Ida Munck

I Familiebånd undersøker Lispector forholdet mellom individet og fellesskapets strukturer og forpliktelser. Særlig retter novellene fokuset mot menneskets pussige og omstendelige evne til å undre over og fortolke ulike hendelser og situasjoner. Lispectors setninger dirrer av sansa, erfart og dessuten forestilt liv så det er en fryd å lese.

Roman

Mona Høvring

Fordi Venus passerte en alpefiol den dagen jeg blei født

Forlaget Oktober

Høvrings nyeste roman er ei hjertevarm fortelling om to voksne søstre som tidligere sto hverandre nær, men som nå skuler til hverandre i irritasjon og misunnelse. I tillegg til å skildre egenrådighet og annen bråhet, viser romanen også en vilje til å velge det gode. Språket er høyst gjenkjennelig høvringsk: merkelig snirklete, fullt klar over at orda er like mye klang som mening.

Sakprosa

Jan Grue

Jeg lever et liv som ligner deres. En levnetsbeskrivelse

Gyldendal

Grue er rullestolbruker og professor og skriver selvbiografisk om å være sårbar på enkelte områder og privilegert på andre. Hans personlige skildring av prosessen det har vært å finne fram til et språk som gir ham selv handlingsrom er klok lesning. Å finne dette språket er også å finne sin egen frihet – og framstår i boka som både et partikulært og et allmennmenneskelig prosjekt.


Per Eriksen

Sakprosa

Oskar Skarsaune

Etterlyst: Bergprekenens Jesus. Har folkekirkene glemt ham?

Luther Forlag

Oskar Skarsaune er ikke bare en av landets fremste eksperter på oldkirken, han er også en glimrende skribent og formidler. Årets bok er et rystende oppgjør med mye av historiens - og vår egen tids - vanhellige kobling mellom makt, privilegier og kristendom.

Sakprosa

Stian Kilde Aarebrot

Kunsten å forme livet - plastisk teologi

Luther Forlag

En original og velskrevet bok der teologi, hjerneforskning, litteratur og filosofi brukes for å illustrere hva det vil si å være en etterfølger av Jesus. Den som lurer på hva som menes med «plastisk teologi», får lese selv.

Sakprosa

Tor Johan S. Grevbo

Sjelesorg i teori og praksis. En lærebok og håndbok med mange perspektiver

Luther Forlag

Kjedelig tittel, men åpner opp de store perspektivene. Her hentes det inn innsikt fra en rekke fagområder, samtidig som sjelesorgen gjøres livsnær og enkel. Boka vil bli stående lenge innen sitt fagområde.


Tor B. Jørgensen

Sakprosa

Jan-Olav Henriksen

Varme hender

Verbum

Jan-Olav Henriksen har tidligere skrevet om den uventete og ubedte gaven han plutselig forsto han hadde: helbredende, varme hender. Nå utdyper han sine refleksjoner i møte mellom de faktiske, men ekstraordinære erfaringene han gjør med sine varme hender, og sin egen kritiske vitenskapelige og teologiske holdning. Det er blitt en lavmælt og grensesprengende, avklarende og utfordrende, men samtidig åndelig bok på et felt som mange føler stor språkløshet i forståelsen og omtalen av.

Sakprosa

Gudleiv Bø

Jesus frå Jæren – Arne Garborgs kristendom

Novus forlag

Var Arne Garborg var frigjøringsteolog – fra Jæren til og med, og allerede så langt tilbake som i 1906. Garborg hadde fått nytt håp på Jesu vegne gjennom møtet med den nye bibelforskningen og skrev oppløftet og sterkt om Jesu frigjøringsbudskap i boka Jesus Messias. «Me er enno ikkje ferdige med Bibelen» sto det i forordet, i ei tid da kultureliten vendte kristendommen ryggen. Bø gir spennende perspektiver på «kirkestriden» - og de teologiske stridigheter som har fulgt kirka helt fram til vår tid.

Sakprosa

Bushra Ishaq og Sunniva Gylver

Tro på tvers – Kristne og muslimske refleksjoner

Vårt Land forlag

Vi trenger litteratur som kan bryte ned sjablonger og forenklede fiendebilde av islam og muslimer. Ett viktig innspill kom i 2018 fra to kvinner som har lært hverandre å kjenne gjennom lang dialogtid, og nå deler hverdagsbaserte innspill på 25 viktige trostemaer, Ishaq som lege og forsker og Gylver som prest og samfunnsdebattant. Boka gir viktig inspirasjon til alle som ønsker et nyansert bilde av spenninger og fellesskap mellom muslimer og kristne – og til å skape lokale dialogfora.


Turid Barth Pettersen

Roman

Per Petterson

Menn i min situasjon

Oktober

I denne foreløpig siste boka om Arvid Jansen tar Per Petterson utgangspunkt i en rekke tilsynelatende hverdagslige hendelser og skaper en fortelling med uante dybder. Som en kompleks mosaikk av språk, refleksjoner og observasjoner stiger en forståelse fram for Arvid – og for leseren. Det handler om hvorfor livet ble slik det ble, hva som gikk galt og hva som er igjen, og berører på et dypt, eksistensielt plan.

Roman

Johan. B. Mjønes

Heim

Aschehoug

Heim er en roman som skildrer sykehjemsvirkeligheten og handler om hvordan det er å dø. Den beskriver dødens smertefulle, smadrende angrep så du kjenner din egen død i magen. Samtidig er det en bok som hyller livet og menneskeverdet, det vakre og meningsfylte og storslagne, og viser hvordan alt til slutt kan falle på plass, så sannheten kan komme som en forsoning og et oppgjør i livets siste time.

Roman

Kathrine Nedrejord

Forvandlinga

Forlaget Oktober

Den norske forfatteren K. er bosatt i Paris og blir en kveld voldtatt av en ukjent mann på vei hjem. Dette er en hjerteskjærende og nærværende fortelling av noe som alle nå vet at mange kvinner erfarer. Nedrejord makter på en overbevisende måte å sette ord på et kaos av desperasjon og forvirring, sinne og fortvilelse, men skildrer også til slutt en besluttsomhet som peker på veien tilbake til et normalt liv.


Rolv Nøtvik Jakobsen

Roman

Maria Kjos Fonn

Kinderwhore

Aschehoug

Ei mørk og velskrive skildring av omsorgsvikt og overgrep, og mot alle odds også om styrke og verdigheit. Eit must for alle som lurer på kva som kan skjule seg i eit medmenneske som har vore ute ei vinternatt. Du finn ut om ei bok er verkeleg god, dersom den lever i deg lenge etter du er ferdig med lesinga. Dette er ei bok som består den testen.

Roman

Jane Gardam

Venner til sist

Gyldendal Norsk Forlag

Oversatt fra engelsk av Ragnhild Eikli, MNO

Dette er den siste boka i ein trilogi om det britiske imperiets barn. Som forgjengarane er dette ei sår og medrivande forteljing om vellykka, til dels rike og svært einsame menneske som lever i skuggen av kolonitida. Stor romankunst som gjer lesaren klokare og kanskje også meir empatisk. Les like godt heile trilogien, også dei første binda En ulastelig mann og En trofast hustru.

Roman

Lars Mytting

Søsterklokkene

Gyldendal Norsk Forlag

Eg kjem ikkje unna denne. Laange ventelister på folkebiblioteka kan også vere eit kvalitetsteikn. Det gjeld her. Dette er ei bok for alle som elskar romanar som varer ei stund. Du treng ikkje vere spesielt opptatt av bygningskunst, handverk, kulturhistorie og kyrkjeklokkar for å nilese Søsterklokkene. Men det skader ikkje, heller. Og forfattaren har lova at det kjem meir.


Astrid Fosvold

Memoar

Agneta Pleijel

Doften av en man

Norstedts

Fantastisk memoar spekket med litterære henvisninger og sitater. Med spenning mellom den hun var som ung og henne selv i dag, gjenskaper Agneta Pleijel livet sitt. Hun skildrer hvordan hun formes som kvinne, akademiker, intellektuell og forfatter. Årets nest beste kandidat til Nordisk råds litteraturpris.

Roman

Helle Helle

De

Rosinante

Helstøpt komplekst kunstverk - betydningsladet til bristepunktet. Helles beste roman til nå. Hun perfeksjonerer skrivemåten sin med en sår fortelling om mor og datter. De danner paralleller til de andre bøkene i forfatterfatterskapet, især til Rødby-Puttgarden, og er en bok som ligger nær hennes egne erfaringer.

Roman

Trude Marstein

Så mye hadde jeg

Gyldendal

Med blikk for skjønnheten i hverdagen og med verdenslitteraturen i bakhodet reflekterer en middelaldrende kvinne over sitt eget liv fra tenårene: Hvorfor formet det seg slik det gjorde? Marstein har skapt en drivende god roman som utforsker hvordan livet slingrer seg fremover i en senmoderne virkelighet.


Karen Frøsland Nystøyl

Juniorroman

Håkon Øvreås, illustrert av Øyvind Torseter

Blåse

Gyldendal

Med Blåse løfter forfatterne problematikken fra de foregående Brune og Svartle opp på et større nivå. De tre superheltene må løse problemer som rammer flere enn dem selv, og det er problemer som krever handling. Blåse er politisk litteratur for barn mellom 6 og 9 år: Verden er urettferdig!

Ungdomsroman

Lars Mæhle

Andromeda

Samlaget

Sjelden er opplevelsen av at noe virkelig står på spill så skjerpet og nærværende som i denne boken. Dette er en intens ungdomsroman, og det er det som er dens store styrke. Mæhle skriver ungdomstiden slik den noen gang kan være: katastrofen i å velge feil, presset på ikke å svikte, tvilen om hva som er riktig og hva som følger hvis det ikke går bra.

Tegneserie

Steffen Kverneland

En frivillig død

No Comprendo Press

Kvernelands sterke dokumentar om farens selvmord er en bok som er vanskelig å glemme. Boken er et forsøk på å bearbeide og forstå hva det var som skjedde og hvorfor. Et saktmodig sinne nydelig uttrykt gjennom tegninger, tekst og fotografier.


Hilde Slåtto

Roman

Bjørn Vatne

Nullingen av Paul Abel

Gyldendal

Norsk sci-fi-pageturner om vår nære framtid slik den kan bli når teknologien har blitt en uløselig del av kroppen vår og miljøet har fullstendig kollapset. Et totalitært økoparti kupper Norge, med begrunnelse i å redde menneskeheten fra undergang, via en avansert teknologi som hjernevasker hele befolkningen. Bjørn Vatne har skrevet en medrivende, smart og fantasifull roman som setter fingeren på alt vi er redde for. Dette er samtidslitteratur med fingeren på pulsen.

Roman

Rachel Cusk

Omriss  

Oversatt av Agnete Øye

Gyldendal

En britisk forfatter drar til Aten for å holde et skrivekurs. I møtene og samtalene med menneskene hun møter på denne reisen trer hovedpersonen sakte, men sikkert frem. Med en stilistisk originalitet og lett eleganse klarer Cusk å fange hvordan andres fortellinger og liv griper inn i ens eget liv. Både i hvordan en forstår seg selv og hvordan en ser verden. Boka er første del i en trilogi, der den andre boka, Transitt, kom i høst.

Roman

Han Kang

Vegetarianeren  

Oversatt av Vivian Evelina Øverås

Pax Forlag

En ung kvinne slutter brått å spise kjøtt og trekker seg mer og mer inn i seg selv. Via perspektivet til kvinnens ektemann som føler seg ærekrenket, hennes svoger som blir seksuelt besatt og storesøsteren som ønsker å forstå og hjelpe, blir vi vitne til en kvinne som nekter å opptre slik det er forventet av henne. Vegetarianeren er ubehagelig, fascinerende og tankevekkende roman skrevet av en av de store forfatterne akkurat nå.


Jon Magne Lund

Roman

Jon Michelet

Krigerens hjemkomst

Oktober

På dødsleiet rakk Jon Michelet å fullføre sitt storslåtte romanverk En sjøens helt med bind seks, Krigerens hjemkomst. «Skogsmatrosen» Halvor Skramstad fremstår gjennom verket som personifiseringen av krigsseilerne, Norges fremstesjøhelter gjennom tidene. Vi følger Skramstad til veis ende og Michelet tar et saftig oppgjør med politikernes skammelige svik overfor krigsseilerne i tiårene etter krigen.

Sakprosa

Bjørn Are Davidsen

Svar på tiltale

Veritas Forlag

Bjørn Are Davidsen er en kampglad sivilingeniør som viser at teologer ikke har patent på forsvar av kristentroen. Boken kom første gang ut i 2012, og nyutgaven er revidert og oppdatert og tar et durabelig oppgjør med nyateistenes ofte fordomsfulle og kunnskapsløse religionskritikk. Davidsen argumenterer overbevisende mot latterliggjøring av kristne og av den kristne tro.

Sakprosa

Marte Michelet

Hva visste hjemmefronten?

Gyldendal

Eksilregjeringen i London, Hjemmefronten og Kirken i Norge sviktet jødene under krigen. Marte Michelet skriver engasjert og kunnskapsrikt om antijødiske holdninger blant «gode nordmenn» hun mener ikke stilte opp for jødene. Boken er blitt møtt med voldsomme protester fra miljøer som mener seg å ha eierskap til historien. Forfatteren må nok ta til seg noe av kritikken, men langt fra alt.


Kristian Wikborg Wiese

Memoar

Sigrid Rausing

Mayhem. En fortelling om rus, avhengighet og en familie

Oversatt av Sigrid Hesjevoll

Cappelen Damm

En sterk og medrivende fortelling om to mennesker som hadde alt, og som mistet det til fordel for et liv fylt av rus. For hva gjør avhengighet med en familie, og lar det seg egentlig gjøre å forstå hvorfor noen drives ut i den? Dette er noen av spørsmålene Sigrid Rausing, barnebarnet til grunnleggeren av Tetra Pak, kretser rundt når hun skriver sin versjon av hvordan det kunne gå så galt med broren, og kona hans som døde av en overdose i 2012.

Roman

Ottessa Moshfegh

My year of rest and relaxation

Jonathan Cape

Sår, sarkastisk og veldig, veldig morsom. Ottessa Moshfegh skriver tilsynelatende lekende lett om en ung kvinnes depresjon og gjentatte forsøk på å sove gjennom et helt år. Og med ellevte september ulmende i bakgrunnen, er dette samtidig et tidsbilde av det bekymringsløse, dekadente og velstående Manhattan, før hendelsene som forandret USA, inntreffer.

Roman

Rita Indiana

Papi

Solum|Bokvennen

Drivkraften i romanen er først og fremst fortellerstemmen til den åtte år gamle jenta som venter på faren sin som aldri kommer. Men boka rommer også herlig komikk ispedd alvor og samfunnssatire, håp og lengsel og en vilje fra forfatterens side til ikke å skrive en konvensjonell roman. Selv om det på ingen måte er en enkel roman, håper jeg likevel den når ut til så mange lesere som mulig, og at flere vil få øynene opp for en av de mest særegne forfatterne fra Latin-Amerika.


Marianne Lystrup

Barnebok

Endre Lund Eriksen

Verdens beste pappa

Aschehoug

Sårt og humoristisk, og ikkje minst klokt om en liten gut som kjempar for trua si på at han har verdas beste pappa, jamvel om det etter kvart blir klårt for lesaren at faren er beint fram farleg. Her er mykje underfundig humor, mellom anna knytt til president Trump. Boka har framdrift og smittande energi, ikkje minst på grunn av den ukuelege optimismen guten har.

Bildebok

Øyvind Torseter

Altmuligmannen – En internasjonal storpolitisk thriller

Cappelen Damm

Dette er den tredje boka om Mulegutten, som no har fått seg jobb som altmuligmann for Presidenten. Samankoblinga av viktige storpolitiske saker og det enkle livet til den truskuldige og rettskafne Mulegutten er kosteleg og tankevekkjande. Her har Askeladden fått ein moderne slektning. Vi treng slike heltar.

Ungdomsbok

Anna Fiske

Elven

Cappelen Damm

Ein teikna roman om Helenas sårbare og komplekse ungdomstid er blitt ei lett tilgjengeleg bok om djupe spørsmål som mange balar med, særleg i ungdommen. Den uhøgtidelege teiknestilen og jordnære, spørjande måten å skrive på, gjer boka til eit godt val også for unge som ikkje les så mykje. Ei dramatisk hending der ein mann dett gjennom isen på elva, blir eit viktig dreiepunkt.


Freddy Fjellheim

Sakprosa

Carsten Jensen

Kjellermennesker

Forlaget Press

Oversatt av Håvard Syversen

Carsten Jensen begår kapitalismekritikk av uvanlig format, i et oppgjør med ulike former for populisme. Kjellermennesker belyser blant annet den språklige og fysiske behandlingen av flyktningen, med et vell av kilder fra litteratur, filosofi og samfunnsforskning.

Dikt

Eldrid Lunden

Det er berre eit spørsmål om tid

Aschehoug

Eldrid Lundens nye bok inneholder ikke bare kjærlighetsdikt, sorgpoesi og krass samfunnskritikk, men selve leserhenvendelsen har blitt et uttrykk for den vare og risikable kjærligheten.

Roman

Tomas Espedal

Elsken

Gyldendal

Leken med de personlige pronomenenes orden, gjennomført på alle nivåer av teksten, skiller denne kunstnerromanen fra det store grosset av norsk litteratur. Er det en tidstypisk egosentrisk atferd som leder hovedpersonen Jeg til en fatal skjønnhetslengsel?


Mari Reinholt Aas

Roman

Cathrine Knudsen

Den siste hjelperen

Pelikanen

I Den siste hjelperen tar Cathrine Knudsen opp temaer som genmodifisering, kultivering, urbanisering, individ og samfunn, og kanskje mest av alt menneskets frykt for forgjengelighet og det naturlige kretsløpet. Romanen er full av avstikkere, hvorav ingen er blindveier. Alle små refleksjoner og sidehistorier, selv de som ikke umiddelbart gir mening, bringer noe nytt til helheten og gjør dette til en av de mest originale og interessante bøkene av året.

Roman

Kjersti Annesdatter Skomsvold

Barnet

Oktober

I Barnet skriver Kjersti Annesdatter Skomsvold om det å føde et barn, men også om vilkårene og tilfeldighetene som førte fram til det nye livet. Med oppmerksomhet for de små detaljene og en særegen nærhet til sitt eget følelsesliv, skriver hun barnet inn i historien. Romanen blir med det mer enn bare en fødselsfortelling, men er også en refleksjon over språkets evne til å forevige det forgjengelige.

Essay

Teju Cole

Kjent og fremmed

Gyldendal

Oversatt av Knut Ofstad

Gjennom kunnskapsrike og engasjerte observasjoner viser Teju Cole hvordan fotografer, forfattere, malere og musikere ved hjelp av små grep har snudd linsa og insistert på å framstille seg selv istedenfor å bli presentert som «den andre». Kjent og fremmed er en essaysamling som er med på å utvide virkelighetsforståelsen vår og utfordre etablerte og tilstivnede sannheter.


Anne Schäffer

Roman

Naja Marie Aidt

Har døden tatt noe fra deg så gi det tilbake

Gyldendal

Oversatt av Trude Marstein

Da forfatteren mistet son 25 år gamle sønn i en ulykke, mistet hun samtidig dikterspråket sitt. Den selvbiografiske romanen handler om å finne tilbake til et språk stort nok til å romme en fortelling så rystende og en sorg så stor at den slår pusten ut av deg. Nina Marie Aidt henter igjen kraften til å skrive fra annen stor litteratur om sorg og død, og finner igjen et språk å sørge og elske i.

Roman

Mona Høvring

Fordi Venus passerte en alpefiol den dagen jeg blei født

Oktober

Martha og Ella er søstre i tykt og tynt. Når Martha søker hvile på fjellet etter opphold på nervesanatorium, følger Ella henne. Det utspilles ingen stor ytre handling, men allikevel skjer det foruroligende ting med søstrene under hotelloppholdet og vi får gradvis innsikt i søstrenes konfliktfylte forhold. Mona Høvring skriver om drømmer, i et språk som er direkte, rikt og sensibelt. Hun viser oss hvor lett en skjør virkelighet kan briste når lidenskap og sjalusi slippes løs.

Grafisk roman

Steffen Kverneland

En frivillig død

No Comprendo Press

Steffen Kvernelands grafiske roman om farens selvmord berører og ryster, en bok som kan bidra til mer åpenhet rundt psykisk sykdom og selvmord. Forfatteren skriver og tegner seg gjennom tap, sorg og et hav av dårlig samvittighet som etterlatte etter selvmord ofte baler med. Han er selv fanget i tegneserieruten, holdt fast for alltid i historien om faren og familien, en historie på liv og død.


Erling Rimehaug

Sakprosa

Oskar Skarsaune

Etterlyst: Bergprekenens Jesus. Har folkekirken glemt ham?

Luther

En stillfarende akademiker tramper på folkekirkens ømme tær. Men ingen skriker opp, ser det ut til. Oskar Skarsaune - professor emeritus ved Menighetsfakultetet - deler sine store kirkehistoriske kunnskaper med skarp vinkling på hva kirken egentlig er. Den egentlige menigheten - det vil si fellesskapet rundt nattverdbordet - har en uklar og tildels utsatt plass i folkekirken. Dermed forsvinner også Bergprekenens utfordring fra forkynnelsen, mener han. En provoserende, stimulerende og lærerik bok.

Klassiker

Teresa av Avila

Den indre borgen

Efrem forlag

Et mesterverk innen kristen mystikk, kaller forlaget boken. Men mystisk er den ikke, snarere en veiledning i jordnær åndelighet. Det fantes ikke mange kvinnelige forfattere på 1500-tallet. Men Teresa var en enestående kvinne, og har skrevet to kristne klassikere. Den indre borgen ble skrevet i 1577, midt i strev og motgang. Likevel ånder den hvile og fred, samtidig som den inspirerer til å gå dypere. En bok som aldri blir for gammel.

Sakprosa

Atef Abu Saif

Under dronene. Dagbok fra Gaza

Spartacus

Bildene av utbombede byer kommer til oss på skjermen, og vi konstaterer til vår forundring at det lever mennesker der. Hvordan har de det? Hver dag under krigen i Gaza i 2014 risikerte Atef Abu Saif livet ved å gå til internettkafeen der det var strøm og skrive en dagbok. Saif makter å skrive slik at jeg får en smak av krigens redsler, minutt for minutt, gjennom 51 dagers helvete. Jeg orker ikke å lese mer, samtidig må jeg se hvordan det går. Det er en vond, men nødvendig lekse.


Olav Egil Aune

Noveller

Clarice Lispector

Hvor var dere i natt

SolumBokvennen

Oversatt av Anne ­Elligers

Clarice Lispector sammenlignes ofte med James Joyce og Franz Kafka. Det betyr: Det er intens litteratur. Ingen kan se på snø og beskrive den sjelelig, som henne. Det er innhold i hvert øyeblikk. Saktelesning.

Tro

Ellert Dahl

Det levende treet. Vår trosarv gjennom tidene.

St. Olav forlag

Det levende treet er en begeistret gjennomgang av den kristne historien, tanker, ritualer og åpenbaring. En klartenkt oppmuntring til den som sliter med å finne konturene av sin tro - kanskje oss alle.

Noveller

Carson McCullers

Balladen om den bedrøvelige kafé og andre fortellinger

Aschehoug

Skarpe noveller som «ser» det som rører seg, helt presist. Alminnelige hendelser, hvis noe i det hele tatt er alminnelig. Jeg har lest, og kan gjenfortelle de fleste. Det har satt seg. Det er fortellerkunst.


Alf Kjetil Walgermo

Lyrikk

Casper André Lugg

Tilgi det virkeliges blomstring

Tiden

I Casper André Luggs dikting inngår bøna i ein symbiose med naturen. Dikta i Tilgi det virkeliges blomstring er som opne bønerom i Guds frie natur. Utvekslinga mellom poesien og naturen, mellom diktet og verda, får særs frukt­bare resultat. Det er sjeldan å lese dikt som er så opne mot det åndelege og samtidig så rotfesta i det menneskelege, i naturen.

Roman

Per Petterson

Menn i min situasjon

Oktober

Per Pettersons romanperson Arvid har ei udefinerbar kjensle av å ha gjort noko gale. Romanen teiknar opp eit interessant mannsportrett med mange lag. Den store kvaliteten i romanen ligg i skildringa av relasjonar, særleg av Arvid som far for døtrene sine. Menn i min situasjon er eksistensiell sjølvransaking av vesentleg format.

Teikneserie

Bjarte Agdestein, Ronald Kabíček og Endre Skandfer

Krüger & Krogh: Spøkelseståken

Egmont

Spesialetterforskarane Krüger og Krogh løyser i boka Spøkelseståken eit mysterium knytt til Gamle Aker kirke i Oslo. Serieskaparane tek utgangspunkt i eit historisk miljø og spinn fram ei særs spennande forteljing rundt brokkar av mytar, historie og klassisk krim. Albumet imponerer både med innhald og form. Ein lesefest, og ein fest for auget.

Les også