Les alt for bare 10 kr!

Den fromme geriljaen

Ikke snakk så mye om kristenlivet, gjør det i stedet. Stian Kilde Aarebrot og Oskar Skarsaune vil følge Jesus selv når han er på det mest radikale.

Publisert 11. oktober 2018

For syv år siden holdt professor Oskar Skarsaune (72) sin siste forelesning. Kirkehistorikeren snakket om et fangenskap han mener kirken har befunnet seg i siden 300-tallet. Han har gitt det navn etter keiser Konstantin som gjorde kristendommen til Romerrikets religion. På samme tid forviste kirken Jesu mest radikale forkynnelse til klosterlivet. I Bergprekenens «elsk deres fiender» lå lista for høyt for oss andre.
Skarsaune mener Den norske kirke bør gi fra seg resten av sine statlige privilegier for å komme seg ut av det konstantiske fangenskap og frimodig forkynne Jesu radikale ordre: Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige!

Det samme året, 2011, oversatte Stian Kilde Aarebrot (42) boka Jesusveien – eksperimenter underveis, skrevet av Mark Scandrette. Noen år tidligere hadde han møtt en kristendom levd nede på bakken i San Francisco. I Sub Church i Oslo ble «jesusdojo» innført som et arbeid der man sammen utvikler et praktisk kristen­liv. Allerede i 1999 skrev medlemmene i Sub Church ned på lapper hvor mye hver enkelt kunne gi i måneden, for å ­vurdere om de hadde råd til å leie egne lokaler. Beløpet samlet var akkurat det de trengte for å leie drømmelokalet i sentrum, som ble til konsertstedet Sub Scene.

Tro og liv

For et år siden la Oskar Skars­aune alt annet forfatterskap til side i villaen hjemme i Rygge for å skrive en bok om frigjøring fra fangenskap. Ikke bare ville han spørre om folkekirkene hadde glemt Bergprekenens Jesus; han visste det ville bli vanskelig å skrive om å gi bort alt du eier. Da måtte han jo være klar til å svare for hva han selv ga bort. I dag forteller han at da de var unge, ville familien gi tiende og klarte det. Så kom barna. Utgiftene eksploderte, og idealismen bleknet.

– Nå har jeg funnet ut at jeg, som pensjonist, uten problemer, har råd til å gi bort atskillig mer enn en tidel av den disponible inntekten. Og motivasjonen henter jeg fra denne enkle tanken: Hva kan være mer meningsfull pengebruk enn å la dem være med på å redde liv?

Aarebrot hadde allerede holdt på i to år med sitt bokprosjekt. De visste ikke om hver­andres tekster. Da Skarsaune var ferdig, ba han Aarebrot lese den og være med i panelet under ­lanseringen.

– Da var jeg frekk nok til å sende ham boka mi i retur, forteller Aarebrot.

Vi møtes på kafé i nærheten av pappa­permiterte Aarebrots hjemadresse i Groruddalen i Oslo. Med to ukers mellomrom presenterer de hver sin bok om radikal omvendelse. Begge er opptatte av det Aarebrot kaller tomrommet i trosbekjennelsen mellom «født av jomfru ­Maria» og «pint under Pontius Pilatus». Begge vil fylle forkynnelsen med mer av Jesu liv og lære. I et sitat heter det at «poenget er ikke å få folk til himmelen, men å få himmelen til folk.» Skars­aune mener lutheranere har vært altfor redd for å formulere seg slik at man kan misforstås i katolsk retning.

– Katolikkene sier også at vi blir rettferdig­gjort ved nåden, men de tenker mye mer på det som en livsvarig prosess og at vi faktisk blir for­andret. Nåden forandrer oss og resulterer i en ny livsførsel. Jeg har begynt å tenke sånn selv, og jeg tror at også Paulus tenkte sånn. Frelsen er noe som begynner nå, sier Skarsaune.

ANNONSE

Logg inn for å lese videre

eller

Ikke abonnent?

Nå kan du lese Vårt Land digitalt i 10 uker for 10 kr*

10 uker - 10 kr

*Abonnementet er løpende og kan sies opp når som helst. Etter prøveperioden fornyes det automatisk til rabattert pris kr 199 per måned.

Les også