Logg inn

Det smale handlingsrommet

Nye byggeforskrifter er uttrykk 
for en samfunnsmessig 
omprioritering av verdier, 
mener professor i arkitektur.
 Omsorg for individet er 
erstattet med «fleksibilitet».

Svalganger, smale vinduer, små bad, åpne kjøkkenløsninger, mikroskopiske boder og uterom uten en klar funksjon. Boligbygging i storbyene preges av kompromisser som går på bekostning av livskvalitet.

Blir leiligheten for trang og løsningene for dårlige, kan det påvirke hverdagen vår og hvordan vi omgås andre mennesker.

– Lys, farger og materialer påvirker oss. Tilgang til dagslys kan motvirke depresjon og ­påvirker også konsentrasjon. Symbolsk sier en bolig noe om hvem vi identifiserer oss med. Er vi fornøyd med hvordan vi framstår gjennom hjemmet, kan det gi selvtillit, forklarer Åshild ­Lappegard Hauge, miljøpsykolog og forsker ved Sintef Byggforsk.

Trangere og mørkere 

Der staten var en ­aktiv ­utbygger i etterkrigstiden, er det i dag opp til ­private aktører å dekke etterspørselen etter boliger. En ­aktiv boligpolitikk har blitt byttet ut med forskrifter som stiller minimumskrav til utbyggerne.
På en byvandring har du kanskje lagt merke til at spiraltrapper og svalganger er vanlig i nyere blokker, at bakgårdene har blitt trangere og avstanden til nabobygget mindre.

I de gjeldende byggeforskriftene (TEK10) som ble vedtatt 2008, ble lovverket liberalisert. Det ble lempet på krav til naturlig lys, til utsyn, til ute­arealer og det har blitt lov å bygge tettere. Med TEK17 kan det bli enda trangere og mørkere. Dette er en ­revidering av tekniske byggeforskrifter som etter planen skal tre i kraft 1. juli. Forskriftsteksten har nylig vært ute på høring.

TEK 17:

Forskriften skal etter planen tre i kraft første juli.

Det foreslås å oppheve bestemmelser om ­plassering av byggverk, kjøreadkomst til byggverk og krav om parkeringsplass.

Krav til innvendig bod foreslås fjernet.

Det foreslås å ta bort krav om ekstern 
lagringsplass for 
studentboliger.

Det foreslås å senke krav til lydisolasjon fra 55 til 45 decibel mellom sove- og fellesrom i student­boliger.

Ikke lenger krav til at soverom skal ha vindu med utsyn.

Det foreslås å fjerne et punkt om «tilstrekkelig uteareal».

Det foreslås å åpne for treroms leiligheter på under 50 kvm.

Prøv oss gratis i tre uker

Fyll ut med norsk mobilnummer og en e-postadresse.


Eller se flere abonnementsalternativer

Når du klikker «bestill» må du opprette en bruker som du benytter for å logge inn på ulike enheter. Dersom vi ser at du har en bruker med samme mobilnummer registrert bruker vi denne. Abonnementet stopper automatisk etter tre uker.

Les også