Les alt for bare 10 kr!

Hellige øyeblikk i reagensrør

Et blikk for naturen, et øre for språket og litt sans for undring, kan gjøre en genetiker til en lyriker. Åsmund Bjørnstad har skrevet en ode til fosterteknologien.

Publisert 29. juni 2018

«Er din indre heilagdom blitt mindre inni der?»
Det er poeten Bjørnstad som spør. I diktet «Ode til fosterteknologien» er dikteren og genetikeren ikke i åkeren, men i laboratoriet: «Eg står og sår eit embryo av bygg. På røyr av glas» Og han er sikker på at den spede spira skal få vokse. Han har selv «koka opp eit medium».
– Hva gjør en professor i naturvitenskap til en poet?
– Hvorfor ikke? Hvis en har et minimum av sans for undring og observasjon og en glede ved språk? Jeg har et behov for å fange andre sider av virkeligheten enn det som blir fanget av det vitenskapelige språket. En vitenskapelig artikkel må handle om en objektiv virkelighet vi kan enes om og etterprøve. Men det er også noe felles som er subjektivt, opplevd og gjenkjennbart, men ikke nødvendigvis etterprøvbart på samme måten. Det er bare to ulike sider ved virkeligheten.

Mutasjoner og bunden form

Inne i et av de dampvarme drivhusene snitter han opp tomater av ulike mutasjoner – noen minner om chili og andre om paprika. Her dyrkes undervisningsmateriell til høstens undervisning på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. De eldste diktene i hans nye samling er skrevet for 30 år siden da han var nyansatt. Nå er det gått ni år siden forrige diktsamling, Kvit stein. I 2006 kom Gras, en samling portretter av planter, med og uten mennesker. Den var et slags sideprodukt av en bok om kornets historie han skrev for barn og ungdom. Han har også skrevet artikler om kornet slik det er omtalt i Bibelen.
– Det har skjedd en krysskobling inni meg mellom disse prosabøkene og lyrikken uten at det var tenkt sånn, sier han.

ANNONSE

Logg inn for å lese videre

eller

Ikke kunde?

Registrer deg her og les Vårt Land i 10 uker for kr 10*.

10 uker - 10 kroner

*Abonnementet er løpende og kan sies opp når som helst. Etter prøveperioden fornyes det automatisk, til rabattert pris kr 199 per måned.

Les også