Les alt for bare 10 kr!

Gransket ikke 
spredning av jødehat

Mye står igjen når det gjelder pressens selvransakelse etter 2. verdenskrig, mener historiker og journalist Bjørn Westlie. 
I krigsårene trykket mange aviser antisemittisk propaganda.

Publisert 29. august 2020

– Å ta et oppgjør med fortiden handler ikke om å moralisere, men om å lære noe, sier Bjørn Westlie, forfatter av boken Det norske jødehatet. Her undersøker han hvordan nasjonalistisk propaganda hadde blitt spredt i norske aviser. Og han stiller seg kritisk til hvordan denne mørke siden av norsk pressehistorie ble håndtert etter frigjøringen i 1945.

Ingen av oppgjørene i årene etter krigen tok fatt i hvordan norsk presse spredte jødehat og nasjonalsosialistisk tankegods. I år det 75 år siden krigen sluttet – og Vårt Land kom ut med første avis.

Politisk oppgjør

– Journalister som hadde vært medlemmer av Nasjonal Samling, ble naturligvis dømt etter krigen. Og det fantes også en æresrett som Norsk Presseforbund igangsatte, men forbundet som sådan gjorde ikke noe med sin egen historie, selv om det hadde drevet under hele krigen. Og det eneste oppgjøret som fantes i mediebedriftene, var et relativt enkelt og greit økonomisk oppgjør. Men de avisene som drev under hele krigen, tok aldri noe politisk og prinsipielt oppgjør med hva de hadde vært delaktige i, konstaterer Westlie.

Journalisten og historikeren har skrevet flere bøker som berører 2. verdenskrig og behandlingen av jødene spesielt. Og i Det norske jødehatet setter han avisenes rolle under lupen – nærmere bestemt de som ikke ble stanset, men fortsatte å komme ut gjennom okkupasjonsårene, og som trykket antisemittisk propaganda fra Nasjonal Samlings pressebyrå Norsk Artikkeltjeneste (NAT).

Rotter og basiller

NAT var i krigsårene «eneste autoriserte pressebyrå for artikler av politisk innhold», og Westlies forskning går i dybden av mange av byråartiklene, som NS og Pressedirektoratet krevde at fikk plass i norske aviser.
De viser et rått jødehat, der jødene gis merkelapper som «finansjøder», «bolsjevikjøder», «rotter», «edderkopper» og «smittefarlige basiller».

ANNONSE

Logg inn for å lese videre

eller

Ikke abonnent?

Nå kan du lese Vårt Land digitalt i 10 uker for 10 kr*

10 uker - 10 kr

*Abonnementet er løpende og kan sies opp når som helst. Etter prøveperioden fornyes det automatisk til rabattert pris kr 199 per måned.

Les også