Les alt for bare 10 kr!

Dyrkar mannleg samkjensle

Mellom bakkar og berg ut med sjøen kurerer kristne vikingar menn frå utforskap og einsemd. Dei ønskjer kulturarven heva og nye landsmenn vel og til.

Publisert 02. august 2020

– Me vil no utnemne Ove Ravn Hansen til utsending. Du har verva fleire nye medlemmar til gruppa, noko me er særs glade for. Du er ein menneskefiskar som det heiter i Bibelen. Du er ein stor bidragsytar og me set stor pris på å ha deg med oss, kjem det frå høvding Anders Kvåle Rue.

Tingmøtet applauderer. Høvdingen set handa på aksla til Ove og overrekker han ei brosje i bronse.

– Den neste me skal utnemne til nytt embete er Ole Håkon Jonsås. Du har gitt oss høve til å nytte eigedomen din til våre formål og har gitt oss så mykje fantastisk. Du er i tillegg ein stor støttespelar for meg personleg. I Olavs namn utnemner me deg til ringberar, uttalar høvdingen til ny applaus.

Høvdingen vender seg mot forsamlinga.

– Me held saman. Me kjempar saman!

Finne sin indre viking

Dei er Olavs Menn, ei kristen vikinggruppe med ei særs merksemd for Olav den heilage. Dei er ei gruppe for menn, arbeider for auka medvit om Olavsarven og seier sjølve at dei jobbar for å skape samkjensle og positiv identitetsutvikling. Det er Olsok og dei har markert dagen med å ro det svære vikingskipet sitt over Norsjø i Telemark. Jamleg samlast dei til forsamling her like utanfor Akkerhaugen.

Bakom alle kleda, sverda og kjensla for vikingtid og Olav, finst det menneske, i all hovudsak menn, som i likskap med oss andre lever i det 21. hundreåret, men som ønskjer å finne fram til vikingen i seg. Vegane inn er samansette.

– Jobben gjekk mykje utover det sosiale livet mitt. Eg trekte meg bort og mista vener og fellesskap. I mange år gjekk eg berre og var til, fortel Ove Ravn Hansen.

Ein dag bestemde han seg for å bli ein «yes-man», ein som seier ja til alle dører som opnar seg. Han høyrde om ei teaterforening i Nesjar som skulle spele ut vikingslaget ved same stad. Med den nye innstillinga vart han nøydd til å bli med. Ei dør vart til fleire, med tv-programmet Anno og gruppa Olavs Menn. Gruppa gav han noko som mangla.

– Her er ei gruppe menn som er tøffe på utsida, men som på innsida har sterke kjensler overfor kvarandre, tilbyr fellesskap og som jobbar for lokalmiljøet. Eg hadde sakna den biten der, fortel han.

Til slutt fann han også kjærleiken, gifta seg med kona si - i vikingklede - og fekk sonen Ferdinand Elias. Sonen er med, i kjortel og linbukser.

ANNONSE

Logg inn for å lese videre

eller

Ikke abonnent?

Nå kan du lese Vårt Land digitalt i 10 uker for 10 kr*

10 uker - 10 kr

*Abonnementet er løpende og kan sies opp når som helst. Etter prøveperioden fornyes det automatisk til rabattert pris kr 199 per måned.

Les også