Logg inn

– KrF har fått motpoler

Jakten på kristenvelgeren slutter der den begynte: på Bernt Aardals kontor. Artikkelforfatteren gjør opp status, valgforskeren reviderer en gammel politisk skillelinje.

Valgforsker Bernt Aardal er i valgmodus. I tiden før et stortingsvalg går han fra eremittlignende forskertilværelse til telefonsentral. Etter 40 år i gamet har han «av gammel erfaring» ryddet timeplanen:

– Ellers ville jeg blitt helt håpløs. Men det er gøy da, vedgår Aardal, når han tar imot oss på professorkontoret ved Universitetet i Oslo og spør hvordan det gikk i jakten på kristenvelgeren.

Fasiten er mangfold

Svaret? Kristenvelgeren i bestemt form finnes ikke. Fasiten er mangfold.

Still den borgerlige kristenvelgeren Ottar Julsrud opp mot den kristne sentrumsvelgeren Janne M. Severinsen, så ser du det. Still den radikale kristenvelgeren Jor Hjulstad Tvedt opp mot disse, så blir det om mulig enda tydeligere. De stemmer ikke bare på ulike partier, de er også vidt forskjellige som kristne og som mennesker.

Du ser det i fremtoning og talemåte, i hva de vektlegger ved kristendommen. I hvilken grad – og hvordan – de kobler kristendom og politisk ståsted varierer. Det er som om de tilhører ulike kulturer. Jakten på kristenvelgeren har vist mangfoldet av kristne identiteter, vel så mye som hva kristne faktisk stemmer.

Også i stemmegivning er regelen mangfold, selv om de aller mest aktive kristne – gjerne lavkirkelige – har en forkjærlighet for KrF og Høyre. Her er det skrint med velgere å hente for fløypartier som Frp, men også Ap gjør det klart dårligere enn i befolkningen ellers, viser valgundersøkelsen fra 2013.

Eksotisk

Mye vann har rent under broen siden vi først besøkte valgforskerens kontor tidligere i sommer. Verdidebatten har tatt av. En stund var det dessuten mye oppmerksomhet om kristenvelgere i betydningen kristenkonservative velgergrupper på borgerlig side.

– Intervjuer er en byttehandel. Jeg vil gjerne spørre deg om noe, sier Bernt Aardal.

– Hvordan forklarer du all medieoppmerksomheten rundt kristenkonservative velgergrupper? På meg virker det som at mediene har lest at dette er en mektig gruppe i USA, og så tenker de at dette kan være en gruppe å følge.

– Kanskje blir den kristenkonservative høyresiden ekstra synlig som kristne, fordi de står alene i en del spørsmål? Jeg tror også mange synes den gruppen er litt eksotisk og truende.

– Ja, særlig det med at det er eksotisk og truende tror jeg kan være en viktig grunn til at det blåses litt opp.

– På samme måte tror jeg at KrF blir ekstra synlig som det kristne partiet og deres velgere som de kristne velgerne, fordi de er alene om en del standpunkt. Er du opptatt av nestekjærlighet i litt mer sånn venstresideforstand, så forsvinner du jo fort i mengden der.

Prøv oss gratis i tre uker

Fyll ut med norsk mobilnummer og en e-postadresse.


Eller se flere abonnementsalternativer

Når du klikker «bestill» må du opprette en bruker som du benytter for å logge inn på ulike enheter. Dersom vi ser at du har en bruker med samme mobilnummer registrert bruker vi denne. Abonnementet stopper automatisk etter tre uker.

Les også