Les alt for bare 10 kr!

Folkehøgskular splitta om samlivskrav

Fleire skular som har tilknyting til organisasjonar med eit konservativt samlivssyn, utelukkar likevel ikkje at sambuande eller homofilt samlevande kan jobbe som lærarar hjå dei. Vårt Land har spurt kristne folkehøgskular korleis dei vurderer samlivsspørsmål ved rekruttering av tilsette.

Publisert 25. april 2020

– Det kan hende at somme eigarar har vore meir tydelege og ynskja å prege sin skule meir enn andre. Eg veit ikkje, seier Kjell Konstali.

Han er styreleiar i Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF) og rektor ved Solborg folkehøgskule i Rogaland. 

– Og så har det skjedd mykje på det samlivsetiske området. Eigarane av folkehøgskulane har forskjellege syn på desse spørsmåla, og slik var det ikkje nødvendigvis for få år sidan. Det er eit produkt av den utviklinga som har vore i samfunnet.

LES MEIR: Slik forklarer folkehøyskolene sin ansettelsespraksis

Fire spørsmål

Etter at tilsettingspraksisen til Sjøholt folkehøgskule kom i medias søkelys tidlegare i år (sjå faktaboks), har Vårt Land sendt fire spørsmål til alle dei 34 kristne folkehøgskulane i landet som er knytt til IKF: 

1. Kan tilsette på skulen dykkar vere sambuande eller homofilt samlevande?

2. Viss ja, kan dei ha alle slags stillingar?

3. Kva konkret står formulert om samlivskrav til tilsette i dykkar verdidokument?

4. Planlegg de no ei revidering av verdidokumentet?

Det er rektorar og styreleiarar som har svart på vegne av skulen. Nokre gir tydelige svar, mens andre meiner problemet er vanskelig å gje eit bastant svar på - og svarar deretter. 

Av dei 34 skulane gir 16 svar som viser at dei opnar for at lærarar kan vere sambuande eller homofilt samlevande, 8 gir svar som viser at dei ikkje opnar for dette, medan resten gir svar som viser at dei ikkje har tydelege retningslinjer i spørsmålet. 

Eit interessant funn: Fleire skular som har tilknyting til organisasjonar med eit konservativt samlivssyn, utelukkar likevel ikkje at sambuande eller homofilt samlevande kan jobbe som lærarar hjå dei.

ANNONSE

Logg inn for å lese videre

eller

Ikke abonnent?

Nå kan du lese Vårt Land digitalt i 10 uker for 10 kr*

10 uker - 10 kr

*Abonnementet er løpende og kan sies opp når som helst. Etter prøveperioden fornyes det automatisk til rabattert pris kr 199 per måned.

Les også