Les alt for bare 10 kr!

Virke: Helsebyråkrater trenerer politisk mål om økt bruk av ideelle

Bent Høie ba helseregionene lage strategier for å øke ideelles andel av helse- og omsorgstjenestene. Da fristen løp ut hadde i praksis ingen fulgt opp, mener Virke Ideell.

Publisert 29. desember 2019

Det kommer fram i et brev arbeidsgiverorganisasjonen sendte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) 18. september, som Vårt Land har fått innsyn i.

Der hevder direktør Inger Helene Venås at helsebyråkrater trenerer regjeringens og Stortingets mål om å øke ideelles andel av helse- og omsorgstjenestene.

Virke slakter helseforetaks strategier

15. januar ga Bent Høie (H) sin marsjordre for 2019 til landets fire regionale helseforetak. De styrer spesialisthelsetjenesten på oppdrag fra regjeringen.

Beskjeden lød: Vedta en strategi og plan for å øke ideelles andel av «private institusjonsplasser» gjennom «innkjøpsprosesser». Fristen var 15. august.

Helse Midt-Norge vedtok først sin strategi 28. november. Virke gir i brevet de tre andre helseforetakenes strategier det glatte lag.

– De har ikke fulgt opp en klar føring fra statsråden, utdyper Inger Helene Venås overfor Vårt Land.

Hun hevder helseforetakene bevisst har tolket Høies bestilling snevert og oversett regjeringens generelle mål om å øke ideelles andel av spesialisthelsetjenesten (se faktaboks). Helse Nord og Helse Vest svarer på kritikken nederst i artikkelen.

Slik forstår helseforetakene oppdraget

Vårt Land har sett nærmere på strategiene til de tre helseforetakene som Virke kritiserer i brevet og hvilke avgrensninger de gjør:

• Alle mener regjeringen kun krever en strategi for å øke ideelles andel når tjenester skal ut på anbud – ikke for å utvide eksisterende avtaler med ideelle utenom anbudsrunder.

• Helse Vest mener oppdraget ikke er «generell auka bruka av private ideelle leverandørar», bare at ideelle over tid skal overta tjenester som allerede kjøpes fra kommersielle.

ANNONSE

Logg inn for å lese videre

eller

Ikke abonnent?

Nå kan du lese Vårt Land digitalt i 10 uker for 10 kr*

10 uker - 10 kr

*Abonnementet er løpende og kan sies opp når som helst. Etter prøveperioden fornyes det automatisk til rabattert pris kr 199 per måned.

Les også