Les alt for bare 10 kr!

Religiøse leiarar stiller krav til regjeringa: #HentBarnaVåreHjem

Redd Barna rullar ut kampanje for barn av IS-foreldre som oppheld seg i Syria.

Publisert 19. september 2019

– Norge har eit ansvar for desse barna, seier sjefsbiskop Helga Haugland Byfuglien i Den norske kyrkja.

Saman med åtte andre kyrkje- og livssynsleiarar krev preses Byfuglien at Solberg-regjeringa hentar heim alle norske barn frå Syria, ikkje berre dei som står utan foreldre. I juni henta Norge heim fem foreldrelause.

Livssynsleiarar

I ein ny kampanje for dei norske barna i Syria har hjelpeorganisasjonen Redd Barna også fått med seg biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme, imam og styreleiar Senaid Kobilica i Muslimsk dialognettverk, generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, organisasjonssekretær Patrik Swanström i Holistisk forbund, tilsynsprest Knut Refsdal i Metodistkirken, generalsekretær Berit Hagen Ågøy i Mellomkyrkjeleg råd, Parmjit Singh, talsmann for norske sikhar og styreleiar Tom Hedalen i Human-Etisk Forbund.

– Det er fint å stå saman med så mange om dette kravet, seier Byfuglien.

Press førte fram

I over eit halvt år har Redd Barna systematisk prøvd å få Solberg-regjeringa til å snu. Først med ei rekkje medieutspel og opne brev til utanriksministeren, familieministeren og justisministeren som blei følgt opp med møte med statssekretærane i departementa.

ANNONSE

Logg inn for å lese videre

eller

Ikke abonnent?

Nå kan du lese Vårt Land digitalt i 10 uker for 10 kr*

10 uker - 10 kr

*Abonnementet er løpende og kan sies opp når som helst. Etter prøveperioden fornyes det automatisk til rabattert pris kr 199 per måned.

Les også